EL MEDICAMENT

En el marc d'una atenció farmacèutica especialitzada i centrada en el medicament, l'equip de la Farmàcia·Ortopèdia Plaça Glòries estem involucrats no només com a responsables de fer que rebeu la medicació adient en la dosi i durant el temps necessari, sinó també de mostrar-vos què és i per a què serveix cada medicament, com cal administrar-lo, vigilar i controlar l'aparició de possibles efectes adversos i interaccions, i procurar que es compleixi tot el tractament.

SERVEI DE DOSIFICACIÓ PERSONALITZAT (SPD)

El Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD) de Medicaments ha estat creat per facilitar l'administració correcta de medicaments a persones que en prenen en grans dosis, que tenen dificultats per fer-los servir, invidents i/ o que prenen medicaments amb pautes irregulars o decreixents, que són difícils de gestionar.

Servei acreditat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.